Sprzątanie Świata 2017 Clean up the world

Pod koniec września nasi uczniowie wzięli udział w ogólnoświatowej akcji sprzątania świata. Jak każdego roku przedsięwzięcie było podzielone na dwie części. Część uczniów z klas 1 miała za zadanie uporządkowanie terenów w pobliżu szkoły. Każda klasa była odpowiedzialna za konkretną ulicę. Starsze klasy wyjechały w różne tereny leśne. Odwiedziliśmy tereny w pobliżu Krajnika i Ognicy. W lesie znajdowało się sporo śmieci w szególnie plastykowych butelek, foliowych torebek i opakowań. W leśnym dole zauważyliśmy składowisko karnistrów po różnego typu płynach samochodowych. Podczas przejścia wzdłuż rzeki Odra prosiliśmy  rybaków aby nie pozostawiali po sobie śmieci, niektórzy z nich włączyli się do naszej akcji pomagając nam przy sprzątaniu brzegu rzeki. Akcja okazała się naprawdę potrzebna. Na zakończenie pracy pracownicy nadleśnictwa przygotowali ognisko i poczęstunek. To był naprawdę miło i aktywnie spędzony dzień.

 By the end of September, our students took part in a worldwide cleaning action. Like every year the project was divided into two parts. Firs classes students  had the task of cleaning  the area near the school. Each class was responsible for a particular street. Older classes went to different forest areas. We visited the area near Krajnik and Ognica village . There was a lot of trash in the wood especially plastic bottles, foil bags and packaging.

In the middle of  the forest  we noticed a big hole there were various types of empty cans of  automotive fluids. During the walk along the Odra River we also  asked the  fishermen not to leave trash, some of them joined  us and help us to clean up the river edge. These Action was really needed. At the end of the work the forest district employees prepared a bonfire and refreshments for us. It was a really nice and active day.

Advertisements