Magnolie w Parku Gimnazjalisty Magnolias in the Gymnasium Park

Magnolie w Parku Gimnazjalisty

Kolejnym krokiem wprowadzania natury do najbliższego otoczenia było zasadzenie
w Parku Gimnazjalisty 3 drzew magnolii. Posadziliśmy je obok jabłoni, którą dostaliśmy      w październiku  od szkoły w Granville.  Przepiękne 3 drzewa magnolii symbolizują trzy kraje partnerskie biorące udział w projekcie i będą stanowiły trwałą ozdobę przyszkolnego parku.

Magnolias in the Gymnasium Park

The next step of introducing nature into the immediate surroundings was to plant in the Gymnasium Park 3 magnolia trees. We planted them next to the apple tree we got in October from school in Granville. The 3 gorgeous magnolia trees symbolize the three partner countries taking part in the project and will be a permanent decoration of the school park.

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s