POKARM DLA KACZEK FOOD FOR DUCKS

POKARM DLA KACZEK

Długo utrzymująca się zima skłoniła nas do tego by wyjść poza szkołę i nakarmić kaczki pływające w pobliskiej rzece. Przygotowaliśmy pokarm i razem  z opiekunem poszliśmy dokarmić ptaki. Początkowo nas się bały, ale po chwili trochę się oswoiły i skorzystały
z poczęstunku przez nas przyniesionego.  W trudnych warunkach musimy sobie pomagać!

Gosia i Martyna klasa 2c

 

This slideshow requires JavaScript.

 

FOOD FOR DUCKS

Long-lasting winter led us to to go beyond the school to feed the ducks living  on river nerby. We prepared some food, and together with the tutor teacher we went to feed the birds. At first they were afraid of us, but then they get  used to our company ate what we had brought. In difficult weather, provide same food for wild animals.

 

Advertisements

ZIMA TRZYMA

ZIMA TRZYMA

Dawno w Chojnie nie było tyle śniegu, który utrzymywałby się tak długo.        Taki  zimowy krajobraz jest bardzo piękny i coraz rzadszy w naszym mieście. Dlatego czerpiemy z niego jak najwięcej! Koło fotograficzne ma co robić! Chcemy wam pokazać jabłoń, którą przywieźliście nam ostatnio z Granville   i w  naszym parku dzielnie znosi zimę, oraz skalniak , który wykonaliśmy   z naszymi rodzicami , cały pokryty śniegiem. NATURA!!!

img_7276

img_7235

 

 

A tak wyglądają nasze aktywne przerwy o tej porze roku!

img_7355                         img_7360

 

WINTER HOLDS

Once upon a time in Chojna there was not too much snow that would keep up for  long. This winter landscape is very beautiful and  rare in our city. That is why try to enjoy it as much as possible! The Photography class has got a lot of work.  We want to show you the apple tree, which you brought to us from Granville It bravely tolerate the winter in our park, and rockery, which we made with our parents, all covered with snow. NATURE!!!

 

Our active breaks look like this at the this time of the year!

BROSZURY BROCHURES

BROSZURY

Jesienią pracowaliśmy nad tymi broszurami , które dotyczą zrównoważonego rozwoju w naszym otoczeniu.

Wymieniliśmy się tymi informacjami z partnerami projektu i pracujemy teraz nad ich tłumaczeniem w języku ojczystym, by w marcu  podczas międzynarodowego spotkania  stworzyć tematyczne broszury wielojęzykowe.

(Pracę  pod kierunkiem Pani M. Bławat i Pani E. Wardy wykonali:

Szymon Mazur, Piotr Prochera, Natalia Maciążek, Wiktoria Sygit,  Zofia Gałuszka, Zuzanna Młynarczyk, Szymon Warda, Klaudia Hrycaj, Julia Mazur)

 

BROCHURES

In  the autumn we worked on these brochures, which relate to the sustainable development of our environment.

We exchanged information with our project partners and we’re currently working on a translation in their native language so, that in March during the international meeting  create a thematic multilingual brochures.