Nature is our strength – official summaries

Nature is our strength – official summaries

Advertisements

Sprzątanie Świata 2017 Clean up the world

Pod koniec września nasi uczniowie wzięli udział w ogólnoświatowej akcji sprzątania świata. Jak każdego roku przedsięwzięcie było podzielone na dwie części. Część uczniów z klas 1 miała za zadanie uporządkowanie terenów w pobliżu szkoły. Każda klasa była odpowiedzialna za konkretną ulicę. Starsze klasy wyjechały w różne tereny leśne. Odwiedziliśmy tereny w pobliżu Krajnika i Ognicy. W lesie znajdowało się sporo śmieci w szególnie plastykowych butelek, foliowych torebek i opakowań. W leśnym dole zauważyliśmy składowisko karnistrów po różnego typu płynach samochodowych. Podczas przejścia wzdłuż rzeki Odra prosiliśmy  rybaków aby nie pozostawiali po sobie śmieci, niektórzy z nich włączyli się do naszej akcji pomagając nam przy sprzątaniu brzegu rzeki. Akcja okazała się naprawdę potrzebna. Na zakończenie pracy pracownicy nadleśnictwa przygotowali ognisko i poczęstunek. To był naprawdę miło i aktywnie spędzony dzień.

 By the end of September, our students took part in a worldwide cleaning action. Like every year the project was divided into two parts. Firs classes students  had the task of cleaning  the area near the school. Each class was responsible for a particular street. Older classes went to different forest areas. We visited the area near Krajnik and Ognica village . There was a lot of trash in the wood especially plastic bottles, foil bags and packaging.

In the middle of  the forest  we noticed a big hole there were various types of empty cans of  automotive fluids. During the walk along the Odra River we also  asked the  fishermen not to leave trash, some of them joined  us and help us to clean up the river edge. These Action was really needed. At the end of the work the forest district employees prepared a bonfire and refreshments for us. It was a really nice and active day.

Les élèves français à la découverte des pays partenaires !

Les élèves de la classe de 4eD du collège Malraux ont réalisé un livret de plusieurs pages afin de découvrir les deux pays partenaires du projet NIOS – ERASMUS +.

En salle informatique, les élèves ont recherché des informations sur la géographie de la Pologne et du Groenland mais également sur la culture et le patrimoine de chaque pays.

Ils se sont aussi renseignés sur l’histoire et le régime politique de la Pologne et du Groenland et bien sûr sur les deux écoles partenaires de notre collège !

Ils ont enfin réalisé un petit lexique de mots utiles dans la langue maternelle de chaque pays partenaire.

The students of the class of 4eD of the school Malraux realized a notebook of several pages in order to discover the two partner countries of the NIOS – ERASMUS + project.

In computer room, the students looked for information on the geography of Poland and Greenland but also on the culture and heritage of each country.

They also learned about the history and the political regime of Poland and Greenland and of course on the two partner schools !

Finally, they realized a small lexicon of useful words in the mother tongue of each partner country.

 

 

NIOS świętuje z Europą NIOS celebrates with Europe

Z okazji obchodów Dnia Europy, we wtorek zorganizowaliśmy piłkarski mecz towarzyski, w którym wzięły udział dwie siedmioosobowe drużyny. Jedna reprezentowała NIOS, a druga resztę świata. Starcie zakończyło się wynikiem 0:6. Pomimo rywalizacji wszyscy świetnie się bawili. Przygotowaliśmy również polskie słodycze, francuskie ciasteczka oraz grenlandzkie wspomnienia(gazety i zdjęcia). Razem miło spędziliśmy czas.

NIOS celebrates with Europe

On the occasion of the celebration of Europe’s Day, on Tuesday we organized a pike-friendly match. There where two teams, seven students in each team. One team represented NIOS, the other one the rest of the world. The match ended with a score of 0: 6. Despite the competition, everyone had a great time. We have prepared Polish sweets, French cookies and Greenland memories (newspapers and photos). Together we had a nice time.

This slideshow requires JavaScript.