Polish-French holidays

Polish-French holidays

Wakacje we Francji

Holidays in France

Razem z siostrą zostałyśmy zaproszone  przez naszą koleżankę Margaux  do Granville  na wakacje.

Together with sister we were invited by our friend Margaux to Granville for holidays

Mimo tego, że podróż była długa i wyczerpująca to dla takich widoków i spędzonych tam chwil było warto !

Although the trip was long and exhausting it for the such sights and moments spent there was worth it!

Często wspominamy spędzone razem chwile i planujemy już wspólne wakacje w przyszłym roku. Dzięki temu poznałyśmy lepiej język angielski i wiele zwrotów z języka francuskiego. To były nasze najlepsze wakacje!

Often, we remember moments spent together and we are already planning a joint vacation next year. Thanks to this we got to know more English and lots of phrases in French. It was our the best holiday!

Julia i Maja                                 received_866833633450461 20160711_175554 received_866833246783833 received_866832863450538

 

Wakacje w Polsce

Holidays in Poland

W czasie wakacji odwiedziły mnie moje przyjaciółki z Francji. Jestem szczęśliwa, że wciąż utrzymujemy ze sobą kontakt. Bardzo się polubiłyśmy już od pierwszych chwil spędzonych razem, a projekt mobilizuje mnie do nauki języka angielskiego, abym mogła lepiej porozumiewać się z przyjaciółmi z Francji.

During the holidays my friends from France visited  me in my country. I’m very happy  that we are still keep in touch. We have  made friends for the first moment we met. The project motivates us to learn English in order to communicate better with my friends from France.

20160716_182318-1-1 snapchat-8851059594975597874

 

Często ze sobą piszemy i rozmawiamy na Skype.  Chcemy utrzymywać stałe kontakty i od czasu do czasu odwiedzać się w wakacje i ferie zimowe. Te wakacje były jednymi z najlepiej spędzonych wakacji, mam nadzieję, że tych chwil będzie coraz więcej.

We often  chat on Skype. We really like to stay in touch and visit each other during summer and winter holidays. This holidays were one of the best, I hope that the moments like this  will be more.

Zuzia

Linguistic challenge – video

Challenge is open !

You can now learn some sentences linked to the NIOS Erasmus+ project in French, Greenlandic and Polish !

Each one can practice to be ready for the next meeting in Chojna, Poland, from 10 to 14 October.

For non-travelling people we’ll try to organize a video-meeting.

Have fun !

List informacyjny nr 4

    List  informacyjny nr 4               

                                    Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie

 

PROJEKT  PROGRAMU  ERASMUS+  2015-2018

„Natura jest naszą siłą – Nature is our strength- NIOS ”

Międzynarodowe  spotkanie w Gimnazjum im. J. Korczaka w Chojnie

               W ramach realizacji projektu Erasmus+ „Natura jest naszą siłą” w dniach                        25-29.04.2016 r. w chojeńskim gimnazjum odbyło się spotkanie szkół partnerskich : College Andre Malraux w Granville ( Francja), Muusap Atuarfia
w Saattut-Uummannaq  (Grenlandia)  oraz Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie (Polska). Gościliśmy 3- osobową delegację z Grenlandii oraz 15 -osobową delegację
z Francji.  W tym samym czasie podobne spotkanie miało miejsce w Saattut na Grenlandii, gdzie wybrała się 4- osobowa delegacja naszej szkoły.

Podczas tego tygodnia uczniowie wszystkich szkół przedstawili swoje działania projektowe, zwiedzili ogród dendrologiczny w Przelewicach i uczestniczyli tam
w zajęciach laboratoryjnych, spacerowali po Dolinie Miłości w Zatoni Dolnej
i umocowali w wyznaczonym miejscu tablice z nazwami roślin, uczestniczyli
w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez Nadleśnictwo Mieszkowice, spotkali się z burmistrzem naszego miasta. Przyjezdni uczniowie i nauczyciele uczestniczyli
w zajęciach lekcyjnych, a  każdego dnia cała społeczność szkolna integrowała się poprzez taniec w czasie aktywnych  przerw.

W czwartek 28.04.16 r. odbył się w szkole zaplanowany wcześniej „Wieczór polski”,         w którym uczestniczyli zaproszeni goście, rodzice, obecne delegacje, uczniowie
i nauczyciele gimnazjum.  Uczestnicy projektu  krótko zaprezentowali jego cele, wykonali wspólny taniec i zaprosili do poczęstunku tradycyjnych polskich potraw przygotowanych przez rodziców. Dobry nastrój tego wieczoru i miła atmosfera spowodowały, że mogliśmy na żywo usłyszeć  w wykonaniu Mathiasa Jensena (dyrektora szkoły w Saattut) oryginalnej grenlandzkiej wersji ballady o pięknie tamtych gór. Ostatniego dnia spotkania połączyliśmy się za pomocą skype ze szkołą w Saattut na Grenlandii. To było nowe doświadczenie i niesamowite wrażenie. Ze względu na różnicę czasu my kończyliśmy zajęcia, a oni dopiero zaczynali.

Zdjęcia ze spotkania i realizacji projektu można zobaczyć na stronie internetowej szkoły oraz na blogu projektowym:

https://korczakchojna.edupage.org/

https://nioserasmus.wordpress.com/category/poland/

 

Podsumowanie pierwszego  roku projektu

      Podsumowując pierwszy rok pracy nad projektem możemy się pochwalić przede wszystkim powstaniem 3 notatników, w których zaprezentowaliśmy nasze działania,  bardzo udanym wyjazdem do Francji jesienią ubiegłego roku oraz odbywającymi się równocześnie spotkaniami partnerów projektu w Chojnie i Saattut. Pozostały nam niesamowite wrażenia, mnóstwo wspomnień i nawiązane nowe znajomości. Wielu
z nas po raz pierwszy przełamywało bariery językowe,  uczestniczyliśmy w lekcjach francuskich i grenlandzkich , to było dla nas nowe doświadczenie. W kolejnych latach czekają nas następne działania i kolejne podróże. Na pewno o nich napiszemy.

 

 

 

 

Angielski śpiewając

Drzewo roku 2016

WARSZTATY BIOLOGICZNE

WARSZTATY BIOLOGICZNE

BIOLOGY WORKSHOP

W maju uczestniczyliśmy w warsztatach pt. „Leeuwenhoek XXI – z mikroskopem do szkół”  zorganizowanych w ramach programu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Tematyka zajęć:
-metody mikrospokowe w mikrobiologii środowiskowej;
-mikroskopia kontrastowo – fazowa;
-przygotowanie preparatu do mikroskopii kontratowo – fazowej;
-obseracja preparatów mikroskopowych.

In May we took part in a workshop „Leeuwenhoek XXI with a microscope to schools” organized by eNgage Found to support Polish Science.

Topics:
-microscope methods in environment of microbiology;
-microscopy contrast-phase;
-preparing preparation to microscopy contrast-phase;
-observation microscopy preparation.

IMG_5021

Eolienne – elle tourne !

Lundi 13 juin nous avons remonté l’éolienne.

On a assemblé les grandes pales blanches sur un support et les noires sur un autre.Il a fallu poncer les bases des pales pour qu’elles rentrent bien dans le nez de pale.

DSC_0513.JPG

Par contre nous n’avions pas les bobineurs qui sont restés au collège Malraux. Notre objectif était de réussir à faire tourner l’aimant. On a tout réassemblé grâce au plan.

DSC_0515

Et ça a marché ! Avec les grandes pales ça a tourné plus facilement et plus vite !

Rendez-vous le jeudi 23 juin pour tester l’éolienne avec ses bobineurs et tenter d’obtenir une tension électrique !